FANDOM


Osa artikkelisarjaa
Tekniikka

Digabi
Haavoittuvuudet
Hackabi
Digabi-webinaarit

Abitti
Ohjelmistot
Tehdyt parannukset
Vanhat Abitti-versiot
Tweak-A-bitin tutkiminen

Laitteisto
WLAN-tukiaseman konfigurointi
Tutkintoverkko

Abitin tutkintoverkko muodostuu koetilan palvelimista, opiskelijoiden koneista, kytkimistä sekä mahdollisesti WLAN-tukiasemista. Laitteiden sähkösyöttöjä ei käsitellä tässä artikkelissa.

Tämä sivu on suunnattu ensisijaisesti IT-tukihenkilöille verkon rakentamiseen ja ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Verkon rakentaminen Muokkaa

Koetilan palvelimia tulee lopulliseen järjestelmään kaksi kappaletta toisen ollessa varalla, nykyínen Digabin koetilan palvelimen versio ei tue varakonetta. Koetilan palvelimet ovat yhteydessä YTL:n palvelimeen esimerkiksi koulun verkon tai 3G/4G-yhteyden kautta.

Oheinen kaaviokuva langallisesti toteutetusta tutkintoverkosta kuvaa tilanteen, jossa kaikki opiskelijoiden koneet on kytketty kytkinten välityksellä koetilan palvelimeen.

Toinen kuva esittää langattomasti toteutettua tutkintoverkkoa. On huomioitava, että sähköisissä ylioppilaskokeissa langattoman verkon käyttöön liittyy useita YTL:n vaatimuksia.

Omat sisältöpalvelimet (web-palvelimet) Muokkaa

Tutkintoverkkoon voi ainakin tällä hetkellä liittää melko helposti oman web-palvelimen. Palvelimen IP-osoitteen pitää olla 10.10.0.10 - 10.10.0.255 avaruudessa ja kuunnella porttia 443. Palvelimen liikenteen ei ole pakko olla salattua (https). Tällä tavalla on mahdollista jakaa kokeissa materiaaleja (videot, äänitiedostot, taulukot, pdf, geogebra, ...). Koska tehtävissä toimii html-muotoilut, materiaalit on myös mahdollista linkittää suoraan kokeisiin.

IP-osoitteet Muokkaa

Subnet Mask: 255.255.0.0

Järjestelmän osa IP-osoite
Koetilapalvelin 1 10.10.0.1
Koetilapalvelin 2 10.10.0.2
WLAN AP (reserved) 10.10.0.10
Valvontakonsolit

vendor-class-identifier = "supo-abitti"

10.10.0.100 - 10.10.0.250
Opiskelijoiden koneet

vendor-class-identifier = "abitti"

10.10.1.1 - 10.10.255.250
Digabi.fi 83.145.200.151

DHCP-palveluissa käytetään vendor-class-identifier -toimintoa erittelemään opiskelijoiden koneet ja opettajien valvontakonsolit toisistaan. Samalla tämä toiminto estää kolmansien osapuolien laitteiden osalta DHCP-palvelun.

DHCP-osoiteavaruuksien määrittelyt löytyvät koetilan palvelimesta, tiedosto "/lib/live/config/0005-abitti".

Palomuuri Muokkaa

DigabiOS käyttää verkkoyhteyksien hallintaan iptables-työkalua.

Koetilapalvelin Muokkaa

Sisääntuleva liikenne Muokkaa

Koetilan palvelimen sisääntulevan liikenteen rajoittaminen tapahtuu seuraavan taulukon mukaisesti

Lähde
osoite
Protokolla Kohde
osoite
Portti Selitys
* udp * spt:bootpc[68]

dpt:bootps[67]

Allow DHCP (client-to-server)
* icmp * echo-request Allow ping request (someone pinging us)
* tcp * dpt:http[80] Allow access to webserver.
* tcp * dpt:https[443] Allow access to HTTPS webserver.
* tcp * dpt:8020 Allow access to exam server
lo all lo * Allow localhost access
* udp * dpt:ntp[123] Allow NTP (net time protocol)
* tcp * dpt:shell[514] Allow access to syslog
* udp * dpt:syslog[514] Allow access to syslog

Kaikki muu sisääntuleva liikenne logitetaan säännöllä "LOG all limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning" ja hylätään.

Ulosmenevä liikenne Muokkaa

Koetilan palvelimen ulosmenevän liikenteen rajoittaminen tapahtuu seuraavan taulukon mukaisesti

Lähde
osoite
Protokolla Kohde
osoite
Portti Selitys
* udp * spt:bootps[67]

dpt:bootpc[68]

Allow DHCP (server-to-client).
* udp * spt:bootpc[68]

dpt:bootps[67]

Allow DHCP (client-to-server).
* icmp * icmp echo-reply Allow ping reply (ie. allow sending pong)
* udp * dpt:domain[53] Allow DNS out
* udp * dpt:domain[53] Allow access to DNS.
* tcp * dpt:http[80] Allow HTTP.
* tcp * dpt:https[443] Allow HTTPS.
* tcp * dpt:8020 Allow access from exam server
lo udp lo * Allow localhost access
* udp * dpt:ntp[123] Allow NTP
* tcp 83.145.200.151 dpt:https[443] Allow HTTPS access to digabi.fi

Kaikki muu ulos menevä liikenne logitetaan säännöllä "LOG all limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning" ja hylätään.

Palomuurin detaljit Muokkaa

Koetilapalvelimen palomuurin konfiguraatio

## 0000-initialize-tables.conf
#
# digabi-firewall
#
# This MUST be the first rule
#
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
## 0001-add-digabi-tables.conf
# Create our custom tables
:digabi-input - [0:0]
:digabi-output - [0:0]
## 0200-allow-existing-connections.conf
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -m comment --comment "Allow existing connections." -j ACCEPT
-A OUTPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -m comment --comment "Allow existing connections."
## 0200-dhcp-server.conf
-A OUTPUT -p udp -m udp --sport 67 --dport 68 -m comment --comment "Allow DHCP (server-to-client)." -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 68 --dport 67 -m comment --comment "Allow DHCP (client-to-server)." -j ACCEPT
## 0210-allow-dhcp.conf
-A OUTPUT -p udp -m udp --sport 68 --dport 67 -m comment --comment "Allow DHCP (client-to-server)." -j ACCEPT
## 0250-allow-ping.conf
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT -m comment --comment "Allow ping request (someone pinging us)."
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT -m comment --comment "Allow ping reply (ie. allow sending pong)."
## 0500-forward-traffic-to-digabi-tables.conf
#
# Forwards traffic to digabi-input and digabi-output tables for custom 
# filtering
#
-A OUTPUT -m comment --comment "Custom Digabi rules." -j digabi-output
-A INPUT -m comment --comment "Custom Digabi rules." -j digabi-input
## 5000-digabi-misc.conf
# TODO: Split to separate files
 
-A digabi-input -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access to webserver."
-A digabi-input -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access to HTTPS webserver."
 
-A digabi-output -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access to DNS."
 
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow HTTP."
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow HTTPS."
## 5500-exam-server.conf
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 8020 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access from exam server"
-A digabi-input -p tcp -m tcp --dport 8020 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access to exam server"
-A digabi-output -o lo -j ACCEPT -m comment --comment "Allow localhost access"
-A digabi-input -i lo -j ACCEPT -m comment --comment "Allow localhost access"
-A digabi-output -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow NTP"
-A digabi-input -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow NTP"
## 5600-syslog.conf
-A digabi-input -p tcp -m tcp --dport 514 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access to syslog"
-A digabi-input -p udp -m udp --dport 514 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access to syslog"
## 6000-allow-access-to-digabifi.conf
# Allow HTTPS access to digabi.fi server
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 443 -d 83.145.200.151/32 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow HTTPS access to digabi.fi"
## 6000-allow-dns.conf
-A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow DNS out."
#-A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow DNS out."
## 8999-return-digabi-tables.conf
-A digabi-output -j RETURN
-A digabi-input -j RETURN
## 9000-log-and-reject.conf
#
# Log traffic, and then reject it
#
# Note: currently blocks only TCP, UDP, and relies that default rules 
# for these tables = DROP (otherwise other protocols might pass the 
# firewall)
#
-A OUTPUT -m comment --comment "Log other traffic, before dropping it." -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "iptables reject "
-A OUTPUT -m comment --comment "Reject traffic (tcp)." -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
-A OUTPUT -m comment --comment "Reject traffic (udp)." -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
 
-A INPUT -m comment --comment "Log other traffic, before dropping it." -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "iptables reject "
-A INPUT -m comment --comment "Reject traffic (tcp)." -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
-A INPUT -m comment --comment "Reject traffic (udp)." -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
## 9999-commit.conf
#
# digabi-firewall
#
# This MUST be the last rule
#
COMMIT

Koetilapalvelimen palomuurilistaus (iptables -L)

Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED /* Allow existing connections. */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp spt:bootpc dpt:bootps /* Allow DHCP (client-to-server). */
ACCEPT     icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-request /* Allow ping request (someone pinging us). */
digabi-input  all -- anywhere       anywhere       /* Custom Digabi rules. */
LOG      all -- anywhere       anywhere       /* Log other traffic, before dropping it. */ limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning prefix "iptables reject "
REJECT     tcp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (tcp). */ reject-with tcp-reset
REJECT     udp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (udp). */ reject-with icmp-port-unreachable
 
Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source        destination     
 
Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED /* Allow existing connections. */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp spt:bootps dpt:bootpc /* Allow DHCP (server-to-client). */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp spt:bootpc dpt:bootps /* Allow DHCP (client-to-server). */
ACCEPT     icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-reply /* Allow ping reply (ie. allow sending pong). */
digabi-output all -- anywhere       anywhere       /* Custom Digabi rules. */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:domain /* Allow DNS out. */
LOG      all -- anywhere       anywhere       /* Log other traffic, before dropping it. */ limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning prefix "iptables reject "
REJECT     tcp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (tcp). */ reject-with tcp-reset
REJECT     udp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (udp). */ reject-with icmp-port-unreachable
 
Chain digabi-input (1 references)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http /* Allow access to webserver. */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https /* Allow access to HTTPS webserver. */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:8020 /* Allow access to exam server */
ACCEPT     all -- anywhere       anywhere       /* Allow localhost access */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:ntp /* Allow NTP */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:shell /* Allow access to syslog */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:syslog /* Allow access to syslog */
RETURN     all -- anywhere       anywhere      
 
Chain digabi-output (1 references)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:domain /* Allow access to DNS. */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http /* Allow HTTP. */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https /* Allow HTTPS. */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:8020 /* Allow access from exam server */
ACCEPT     all -- anywhere       anywhere       /* Allow localhost access */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:ntp /* Allow NTP */
ACCEPT     tcp -- anywhere       83.145.200.151    tcp dpt:https /* Allow HTTPS access to digabi.fi */
RETURN     all -- anywhere       anywhere

Opiskelijan kone Muokkaa

Sisääntuleva liikenne Muokkaa

Opiskelijen koneen sisääntulevan liikenteen rajoittaminen tapahtuu seuraavan taulukon mukaisesti

Lähde
osoite
Protokolla Kohde
osoite
Portti Selitys
* icmp * echo-request Allow ping request (someone pinging us)
* tcp * dpt:8010 Allow access to node server
* udp * dpt:ntp[123] Allow NTP
* udp 10.10.0.0/24 dpt:https[443] Allow exam server

Kaikki muu sisääntuleva liikenne logitetaan säännöllä "LOG all limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning" ja hylätään.

Ulosmenevä liikenne Muokkaa

Opiskelijan koneen ulosmenevän liikenteen rajoittaminen tapahtuu seuraavan taulukon mukaisesti

Lähde
osoite
Protokolla Kohde
osoite
Portti Selitys
* udp * spt:bootpc[68]

dpt:bootps[67]

Allow DHCP (client-to-server).
* icmp * echo-reply Allow ping reply (ie. allow sending pong)
* udp * dpt:domain[53] Allow DNS out
* udp * dpt:domain[53]
* tcp * dpt:8010 Allow access from node server
* udp * dpt:ntp[123] Allow NTP
* tcp 10.10.0.0/24 dpt:https[443] Allow exam server
* tcp * dpt:http[80] Reject HTTP / reject-with icmp-port-unreachable
* tcp * dpt:https[443] Reject HTTPS / reject-with icmp-port-unreachable
* tcp * dpt:shell[514] Allow remote syslog
* tcp * dpt:http[80] Allow HTTP.
* tcp * dpt:https[514] Allow HTTPS.
lo/8 tcp lo/8 dpts:4010:4012 Allow Maxima
* tcp 83.145.200.151 dpt:https[443] Allow HTTPS access to digabi.fi

Kaikki muu ulosmenevä liikenne logitetaan säännöllä "LOG all limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning" ja hylätään.

Palomuurin detaljit Muokkaa

Opiskelijan koneen palomuurin konfiguraatio

## 0000-initialize-tables.conf
#
# digabi-firewall
#
# This MUST be the first rule
#
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
## 0001-add-digabi-tables.conf
# Create our custom tables
:digabi-input - [0:0]
:digabi-output - [0:0]
## 0200-allow-existing-connections.conf
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -m comment --comment "Allow existing connections." -j ACCEPT
-A OUTPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -m comment --comment "Allow existing connections."
## 0210-allow-dhcp.conf
-A OUTPUT -p udp -m udp --sport 68 --dport 67 -m comment --comment "Allow DHCP (client-to-server)." -j ACCEPT
## 0250-allow-ping.conf
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT -m comment --comment "Allow ping request (someone pinging us)."
-A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT -m comment --comment "Allow ping reply (ie. allow sending pong)."
## 0500-forward-traffic-to-digabi-tables.conf
#
# Forwards traffic to digabi-input and digabi-output tables for custom 
# filtering
#
-A OUTPUT -m comment --comment "Custom Digabi rules." -j digabi-output
-A INPUT -m comment --comment "Custom Digabi rules." -j digabi-input
## 4000-allow-dns-out.conf
-A digabi-output -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
## 4500-exam.conf
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 8010 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access from node server"
-A digabi-input -p tcp -m tcp --dport 8010 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow access to node server"
-A digabi-output -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow NTP"
-A digabi-input -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow NTP"
-A digabi-input -d 10.10.0.0/24 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow exam server"
-A digabi-output -d 10.10.0.0/24 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow exam server"
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 80 -j REJECT -m comment --comment "Reject HTTP"
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 443 -j REJECT -m comment --comment "Reject HTTPS"
## 4600-syslog.conf
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 514 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow remote syslog"
## 5100-allow-http_https_out.conf
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow HTTP."
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow HTTPS."
## 5100-allow-local-maximia.conf
-A digabi-output -o lo -p tcp -m tcp --dport 4010:4012 -s 127.0.0.0/8 -d 127.0.0.0/8 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow Maxima."
## 6000-allow-access-to-digabifi.conf
# Allow HTTPS access to digabi.fi server
-A digabi-output -p tcp -m tcp --dport 443 -d 83.145.200.151/32 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow HTTPS access to digabi.fi"
## 6000-allow-dns.conf
-A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow DNS out."
#-A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT -m comment --comment "Allow DNS out."
## 8999-return-digabi-tables.conf
-A digabi-output -j RETURN
-A digabi-input -j RETURN
## 9000-log-and-reject.conf
#
# Log traffic, and then reject it
#
# Note: currently blocks only TCP, UDP, and relies that default rules 
# for these tables = DROP (otherwise other protocols might pass the 
# firewall)
#
-A OUTPUT -m comment --comment "Log other traffic, before dropping it." -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "iptables reject "
-A OUTPUT -m comment --comment "Reject traffic (tcp)." -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
-A OUTPUT -m comment --comment "Reject traffic (udp)." -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
 
-A INPUT -m comment --comment "Log other traffic, before dropping it." -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "iptables reject "
-A INPUT -m comment --comment "Reject traffic (tcp)." -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
-A INPUT -m comment --comment "Reject traffic (udp)." -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
## 9999-commit.conf
#
# digabi-firewall
#
# This MUST be the last rule
#
COMMIT

Opiskelijan koneen palomuurilistaus (iptables -L)

Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED /* Allow existing connections. */
ACCEPT     icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-request /* Allow ping request (someone pinging us). */
digabi-input  all -- anywhere       anywhere       /* Custom Digabi rules. */
LOG      all -- anywhere       anywhere       /* Log other traffic, before dropping it. */ limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning prefix "iptables reject "
REJECT     tcp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (tcp). */ reject-with tcp-reset
REJECT     udp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (udp). */ reject-with icmp-port-unreachable
 
Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source        destination     
 
Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED /* Allow existing connections. */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp spt:bootpc dpt:bootps /* Allow DHCP (client-to-server). */
ACCEPT     icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-reply /* Allow ping reply (ie. allow sending pong). */
digabi-output all -- anywhere       anywhere       /* Custom Digabi rules. */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:domain /* Allow DNS out. */
LOG      all -- anywhere       anywhere       /* Log other traffic, before dropping it. */ limit: avg 2/min burst 5 LOG level warning prefix "iptables reject "
REJECT     tcp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (tcp). */ reject-with tcp-reset
REJECT     udp -- anywhere       anywhere       /* Reject traffic (udp). */ reject-with icmp-port-unreachable
 
Chain digabi-input (1 references)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:8010 /* Allow access to node server */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:ntp /* Allow NTP */
ACCEPT     tcp -- anywhere       10.10.0.0/24     tcp dpt:https /* Allow exam server */
RETURN     all -- anywhere       anywhere      
 
Chain digabi-output (1 references)
target     prot opt source        destination     
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:domain
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:8010 /* Allow access from node server */
ACCEPT     udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:ntp /* Allow NTP */
ACCEPT     tcp -- anywhere       10.10.0.0/24     tcp dpt:https /* Allow exam server */
REJECT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http /* Reject HTTP */ reject-with icmp-port-unreachable
REJECT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https /* Reject HTTPS */ reject-with icmp-port-unreachable
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:shell /* Allow remote syslog */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:http /* Allow HTTP. */
ACCEPT     tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:https /* Allow HTTPS. */
ACCEPT     tcp -- loopback/8      loopback/8      tcp dpts:4010:4012 /* Allow Maxima. */
ACCEPT     tcp -- anywhere       83.145.200.151    tcp dpt:https /* Allow HTTPS access to digabi.fi */
RETURN     all -- anywhere       anywhere