FANDOM


Uutena järjestelmänä Abitissa on joitakin ongelmia, jotka vaikeuttavat kurssikokeiden sujuvaa järjestämistä lukioissa. Tälle sivulle on koostettu lista toiveista, joita YTL:n Abitti-tiimin toivotaan vievän eteenpäin.

Abitti Muokkaa

Kokeen laadinta ja arviointiympäristöön oma.abitti.fi liittyviä toivomuksia.

 • Kokeen kopiointimahdollisuus
  • Kokeen kopiointi uudelle nimelle ja päivämäärälle on tarpeen, kun samaa koetta halutaan pitää useammalle ryhmälle ja/tai testitarkoituksessa.
 • Kokeen poistaminen järjestelmästä
  • Testikokeiden ja epäonnistuneiden kokeiden poistaminen järjestelmästä on tarpeen, jotta koeluettelo pysyisi järkevänä.
 • Kahdelle ryhmälle pidetyn kokeen tuominen arvosteluun
  • Jos vahingossa pitää saman kokeen kahdelle eri ryhmälle, koetta ei voi tuoda arvosteltavaksi ilman Abitti-tukitiimin apua. Tämä pitäisi automatisoida niin, että opettaja voi tuoda saman kokeen useita kertoja arvosteluun.
 • Tehtäväeditoriin rich text ominaisuus, eli mahdollisuus kursivointiin, vahvennukseen, eri fontteihin jne. Toivotaan esim ckeditorin lisäämista syöttökenttään.
 • Saisko opiskelijan nimen tulemaan vaikka alatunnisteeseen joka sivulle. (Jos printtaa abitissa). Nyt printattiin ulos vastaukset, koska kaksi opea tarkastaa ja toisen tunnuksilla luonnollisesti vastaukset. Jos ei ole tarkkana paperipinkan kanssa, niin vaikeat tunnistaa kenen paperista kyse, kun opiskelijan nimi ei tule joka lehdelle.[1]

AbittiUSB Muokkaa

USB-muistitikkujen tekemiseen tarkoitetun ohjelman muutostoivomukset

 • Valmistumisindikaattori
  • Kun USB-muistitikun sisältö on saatu kirjoitettua, ohjelman pitäisi indikoida näytöllä kirjoittamisen päättyminen selkeästi.

DigabiOS Muokkaa

Opiskelijan koeympäristöön liittyvät parannusehdotukset:

 • Lisättävä tunnistamattoman koetehtävätyypin havaitseminen ja raportointi koepalvelimeen. Nykyisellään jos opiskelijan tai koetilan palvelimen USB-tikku on vanhaa versiota, ei uuden tyyppisistä (esi aukkotäydennys) tehtävistä näy opiskelijalle mitään, ei edes virheilmoitusta. Virhetilanteiden käsittelyn poisjättäminen koodista nopeuttaa kyllä alussa koodin tekoa, mutta kostautuu myöhemmin moninkertaisesti!
 • Sanamäärälaskuri teksivastaukseen .

Tehdyt korjaukset Muokkaa

Abitti-järjestelmän eri osiin jo aiemmin tehdyt korjaukset on lueteltu Abitti - tehdyt parannukset sivulla.

Lähteet ja viittaukset Muokkaa

 1. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/966431520064029/