FANDOM


Teemasivu: Tekniikka

Digabi-koejärjestelmän rakenteen tarkempi kuvaus. Tekniset ratkaisut. Keinoja tutkia Digabi-järjestelmää syvällisemmin. Hackabi-kilpailu ja menetelmiä Digabin suojausten kiertämiseen.
Tässä esitettyjä teknisiä yksityiskohtia ei tule käyttää oman edun tavoittelemiseen koetilanteessa!

Mistä Digabi muodostuu?

Digabi-koejärjestelmässä on useita toiminnallisia kokonaisuuksia:
  • Oma.abitti.fi - järjestelmällä luodaan kurssikokeita ja arvostellaan opiskelijoiden koevastaukset
  • Koetilan palvelin on itse koetilanteen ydin jakaen koetehtävät opiskelijoille ja keräten koevastaukset talteen
  • Opiskelijoiden tietokoneilla olevalla järjestelmällä liitytään kokeeseen ja vastataan koekysymyksiin. Koejärjestelmä estää omien tiedostojen tai koetilan ulkopuoleisen verkon käyttämisen.
  • Koetilan verkko muodostuu yhdistää koetilan palvelimen ja opiskelijoiden tietokoneet joko langallisesti tai langattomasti. Lisäksi koetilaan tarvitaan sähköverkko tietokoneiden sähkönsyöttöä varten.

Oheisten linkkien avulla voit tutustua järjestelmän piirteisiin.

Linkkejä

Yleistä

Koeympäristö

Hackabi

Koejärjestelmän tutkiminen

Tweak-A-bitti