FANDOM


Teemasivu: Opettaja

Ohjeita ja vinkkejä opettajalle sähköisiä ylioppilaskokeita varten

Digabi ja miten sitä käytetään

Digabi on sähköisten kurssikokeiden ja ylioppilaskokeiden tekemiseen tarkoitettu ympäristö

Abitin avulla tehdyn kokeen laadinta aloitetaan tekemällä koekysymykset oma.abitti.fi-sivustolla ja lataamalla koetehtävät tyhjälle USB-tikulle. Abitissa jokaiselle koekerralle on laadittava täysin uusi koe.

Koetilanteessa opiskelijat käynnistävät omat tietokoneensa USB-tikulta koejärjestelmään. Koetilan palvelin käynnistetäänn koetilan palvelimen USB-tikulta. Kokeen alussa koekysymykset ladataan koetilan palvelimelle. Kun kaikki oppilaat ovat saaneet kokeensa valmiiksi, vastaukset talletetaan koetilan palvelimelta tyhjälle USB-tikulle.

Kokeen jälkeen koevastaukset siirretään USB-tikulta oma.abitti.fi-sivustolle arvostelua varten.

Oheisten linkkien avulla voit tutustua järjestelmän piirteisiin tarkemmin.

Linkkejä

Yleistä

Koeympäristö

Harjoituskokeet