FANDOM


Osa artikkelisarjaa
Tekniikka

Digabi
Haavoittuvuudet
Hackabi
Digabi-webinaarit

Abitti
Ohjelmistot
Tehdyt parannukset
Vanhat Abitti-versiot
Tweak-A-bitin tutkiminen

Laitteisto
WLAN-tukiaseman konfigurointi
Tutkintoverkko

YTL:n viralliset ohjelmat Muokkaa

(Tätä sivua ei ole päivitetty aikoihin) Muokkaa

Nämä ohjelmat YTL on lisännyt Abitti-järjestelmään ylioppilaskoetta varten.

LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, vektorigrafiikka) Muokkaa

LibreOffice on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen toimisto-ohjelmisto, jonka koodikanta ja kehittäjäyhteisö periytyvät alkuperäisestä OpenOffice.org-hankkeesta. Ohjelmisto tarjoaa välineet tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan sekä esitysgrafiikan, vektorigrafiikan, tietokantojen ja matemaattisten kaavojen tekemiseen ja käyttämiseen. [1]

LibreOffice koostuu kuudesta ohjelmasta:

 • Writer: tekstinkäsittely, joka vastaa perusominaisuuksiltaan Microsoft Wordia
 • Calc: taulukkolaskenta, joka vastaa perusominaisuuksiltaan Microsoft Exceliä
 • Impress: esitysgrafiikka, joka vastaa perusominaisuuksiltaan Microsoft PowerPointia
 • Draw: vektorigrafiikkaan perustuva piirto-ohjelma
 • Base: tietokantatyökalut, jotka vastaavat perusominaisuuksiltaan Microsoft Accessia
 • Math: matemaattisten kaavojen kirjoittamiseen tarkoitettu ohjelma.

Yliviivatut ohjelmat eivät ole mukana Digabissa

GIMP (kuvankäsittely) Muokkaa

GIMP (akronyymi sanoista GNU Image Manipulation Program) on avoimeen lähdekoodiin perustuva monipuolinen kuvankäsittelyohjelma, joka on tarkoitettu rasterikuvien muokkaamiseen. Ohjelma toimii useissa käyttöjärjestelmissä, kuten Unixeissa, Linuxissa, Windowsissa ja OS X:ssä.[2]

Pinta (kuvankäsittely) Muokkaa

Pinta on avoimeen lähdekoodiin perustuva bittikarttapohjaisten kuvien piirto- ja muokkausohjelma, joka vastaa Microsoftin Windows-alustoilla toimivaa Paint.NET-ohjelmaa. Pinta-ohjelmalla on enemmän ominaisuuksia kuin mitä on Microsoft Paint -ohjelmassa, mutta on kuitenkin yksinkertaisempi käyttää. Pinta-ohjelmassa on vähemmän ominaisuuksia kuin GIMP-ohjelmassa.[3]

Inkscape (vektorigrafiikka) Muokkaa

Inkscape on avoimeen lähdekoodiin perustuva vektorigrafiikan käsittelyohjelma. Sillä voidaan luoda tai editoida vektorigrafiikkaa, kuten kuvia, diagrammeja, viivapiirroksia, logoja ja jopa monimutkaisia piirroksia. Inkscape käyttää sisäisesti SVG-grafiikan (Scalable Vector Graphics) määrittelyjä, mutta osaa lukea ja kirjoittaa useita erilaisia grafiikkatiedostoja. Työskentely kuitenkin tapahtuu aina SVG-määreiden mukaisesti.[4]

Dia (vektorigrafiikka) Muokkaa

Dia /ˈdiːə/ on avoimeen lähdekoodiin perustuva diagrammien piirto-ohjelma.[5]

wxMaxima (symbolinen laskenta) Muokkaa

wxMaxima on graafinen käyttöliittymä Maxima nimiselle algebran ohjelmistolle. WvMaxima helpottaa Maximan käyttöä tekemällä suurimman osan sen komennoista menupohjaisiksi. Komennoille, joilla on useampi parametri, wxMaxima muodostaa oman kyselyikkunan parametrien syöttämiseksi. WxMaximassa on myös oma näyttöjärjestelmä matemaattisten symboleiden näyttämiseksi normaalin tekstimuodon sijaan. WxMaxima pystyy myös piirtämään 2D ja 3D grafiikkaa, yksinkertaisia animointeka ja tekemään tekstiä ja matemaattisia kaavoja sisältäviä dokumentteja.[6]

Texas Instruments TI-Nspire CAS (symbolinen laskenta) kaikille kokelaille Muokkaa

Facebookista poimittua: TI:n matikkasoftan, eli TI-Nspire CAS –ohjelman etu muihin tällä hetkellä tarjolla oleviin vaihtoehtoin on se, että kuvaruutukaappauksia ei tarvitse tehdä. Vastaus kirjoitetaan asiakirjana, jossa vastaus voi olla vaikka usealla sivulla tai koko kokeen kaikkien tehtävien ratkaisut samassa asiakirjassa. Tämä tiedosto voidaan tallentaa suoraan PDF –muotoon ja näin varmistua, että koko vastaus varmasti näkyy myös arvioitaessa. Tätä tekniikkaa on Tanskassa hyödynnetty jo useita vuosia oppitunneilla ja loppukokeissa ja Suomessakin joidenkin lukioiden kurssikokeissa. Kuvaruutukaappauspalapelin rakentamista ei TI:n koulutuksissa harjoitella, vaikka sitä varten TI-Nspiressä onkin monipuoliset työvälineet (Lähinnä opettajien tarpeisiin). Kannattaa tutustua esim. tämän kevään pitkän ja lyhyen matematiikan ratkaisuihin, jotka on alusta loppuun tehty TI-Nspirellä ilman muita ohjelmia: http://nspire.fi/kevaan-2015-pitkan-matematiikan-yo.../[7]

Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta) kaikille kokelaille Muokkaa

Geogebra (mm. kuvaajat) Muokkaa

GeoGebra is an interactive geometry, algebra, statistics and calculus application, intended for learning and teaching mathematics and science from primary school to university level. GeoGebra is available on multiple platforms with its desktop applications for Windows, Mac OS and Linux, with its tablet apps for Android, iPad and Windows, and with its web application based on HTML5 technology.[8]

LoggerPro (kuvaajat) kaikille kokelaille Muokkaa

LoggerPro 3 -ohjema sisältää erittäin monipuoliset mittaustulosten analysointityökalut. Tämän lisäksi ohjelman avulla voidaan mm. analysoida videoita, hakea mittaustuloksia TI-laskimista ja liittää mittauksiin kuvia, videoita ja tekstiä.[9]

DigabiOS:n mukana tulevat ohjelmat Muokkaa

Tässä kappaleessa käsitellään DigabiOS:n mukana tulevia Linux-varusohjelmia. Mukana on neuvoja siitä, miten ohjelmia voidaan käyttää hyödyksi kokeissa.

Okular Muokkaa

Okular on monipuolinen dokumenttien katseluohjelma, jolla voi katsella esimerkiksi PDF-, Postscript-, DjVu-, CHM-, XPS-, ja ePub -formaateissa olevia dokumentteja. Ohjelma vastaa esimerkiksi Adobe Reader -ohjelmaa ollen kuitenkin paljon monipuolisempi. Kokeita ajatellen eräs hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus tehdä omia merkintöjä luettavaan dokumenttiin.[10]

AWK Muokkaa

AWK on tekstin käsittelemiseen kehitetty ohjelmointikieli.[11] Tekstin käsittelyn lisäksi awk-ohjelmaa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi yksinkertaiseen matemaattiseen laskemiseen.

$ awk "BEGIN {print sqrt(2^2), cos(1), sin (1), 1+2*3}"
2 0.540302 0.841471 7

Komentotulkki BASH Muokkaa

GNU Bash (sanoista Bourne again shell) on GNU-projektin POSIX-yhteensopiva komentotulkki. Bash on Turing-täydellinen eli sillä voi tehdä kaikki ne asiat, joita tietokoneella voi ylipäätään tehdä.[12]

Komentotulkki käynnistetään ikkunoinnin menuvalikosta kohdasta System->Terminator.

Nelilaskin BC Muokkaa

Valitettavasti DigabiOS:n mukana ei tule Linuxin normaalisti vakiona olevaa bc-laskinohjelma, joka on komentorivipohjainen laskin. Bc puute voidan korvata monella eri tavalla, katso kohdat awk ja selain tällä sivulla.

Selain Iceweasel Muokkaa

Iceweasel on Debian-projektin ylläpitämä Firefox-selaimen versio, josta on riisuttu Mozilla Foundationin omistamat Firefox tuotemerkit ja logot. Käytännössä Iceweaselin ja Firefoxin välillä ei loppukäyttäjän kannalta juurikaan ole eroa.[13]

Selaimen avulla vastataan koepalvelimen lähettämiin kysymyksiin. Abitti-kokeissa koetilan palvelin on yhteydessä opiskelijan koneella olevaan HTTP-palvelimeen (portti localhost:8010), johon myös selain ottaa kokeen ajaksi yhteyden.

Tiedostoselain Thunar (file manager) Muokkaa

Eräs hyödyllisimmistä ohjelma on tiedostoselain, jonka avulla on helppo hallita koetilanteessa tekemiään tiedostoja, kuten esimerkiksi tekstidokumenttejä ja kuvatiedostoja. Tiedostoselainta ei saa suoraan käyntiin ikkunoinnin menuvalikosta, vaan se on käynnistettävä komentotulkin kautta (System->Terminator).

$ thunar &

Kommenon perässä oleva &-merkki tarkoittaa, että komento suoritetaan tausta-ajossa, jolloin komentotulkki vapautuu heti ottamaan vastaan seuraavaa komentoa.

TÄMÄ SIVU ON VIELÄ KESKEN

Viittaukset Muokkaa

 1. http://fi.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
 2. http://fi.wikipedia.org/wiki/GIMP
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Pinta_%28software%29
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Inkscape
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Dia_%28software%29
 6. http://andrejv.github.io/wxmaxima/
 7. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/959599987413849/
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/GeoGebra
 9. http://vernier.fi/product_details.php?p=732
 10. https://okular.kde.org/
 11. http://fi.wikipedia.org/wiki/AWK
 12. http://fi.wikipedia.org/wiki/Bash
 13. http://fi.wikipedia.org/wiki/Iceweasel