FANDOM


Lähes kaikki alla olevat ohjeet ovat vanhentuneita Muokkaa

Abitti-kurssikokeen pitäminen on hieman perinteisen kokeen pitämistä monimutkaisempaa. Seuraavassa kokeen pitäminen on käyty vaihe vaiheelta läpi.

Kokeen laadinta Muokkaa

Abitin avulla tehdyn kokeen laadinta aloitetaan tekemällä koekysymykset oma.abitti.fi-sivustolla. Erikoismerkkien syöttäminen tekstiin on kerrottu sivulla Erikoismerkit Abitissa.

Abitissa ei voi järjestää kysymyksiä uudelleen ja jokaiselle koekerralle on laadittava täysin uusi koe. Kokeen laadinnasta on tarkemmat ohjeet sivulla Kokeen laadinta- ja arviointiympäristö.

Tekstimuotoisten vastausten lisäksi Abitissa on käytössä uutena ominaisuutena monivalintavastaukset. Monivalintavastaukset arvostellaan automaattisesti.[1]

Kuvien ja esim. matemaattisten merkintöjen lisääminen onnistuu myös. Helpoimmin kuvat saa kokeisiin mukaan Opetus.tv:n tarjoamalla editorilla http://editori.opetus.tv .

Koekysymysten laadinnan lisäksi opettajan on tehtävä koetilan palvelimelle ja opiskelijoille USB-muistitikut. Opiskelijoiden tikkuja voi tehdä muutaman ylimääräisen.

Käyttöehdot Muokkaa

Abitti-kokeita järjestettäessa kannattaa pitää mielessä seuraava käyttöehtojen kohta:

Erityisesti huomautetaan, että Palvelua ei ole tarkoitettu tärkeiden kokeiden järjestämiseen. Tärkeillä kokeilla tarkoitetaan sellaisia kokeita, jotka voivat olla tärkeitä kokeen järjestäjän tai suorittajan kannalta, ja kokeen suorittajan oikeudet, esimerkiksi opiskelupaikka tai tutkinto, saattavat riippua näistä kokeista.[2]

Kokeen pitäminen Muokkaa

Kokeen pitäminen aloitetaan rakentamalla valmiiksi koetila, jossa on koetilan palvelin, paikat opiskelijoiden koneita varten, tarvittavat sähkösyötöt ja tietoliikenneratkaisu. Tietoliikenne voidaan hoitaa joko langattomasti tai kiinteällä ethernet-kaapeloinnilla.

Kokeen alussa opettaja käynnistää koetilan palvelimen ja lataa sinne laatimansa koetehtävät USB-muistilta. Opiskelijat käynnistävät omat koneensa annetuilta Digabi-USB-muistitikuilta ja liittyvät koeympäristöön joko ethernet-kaapelilla tai langattomalla WLAN-yhteydellä.

Kokeen aikana opettaja voi seurata opiskelijoiden kokeen edistymistä koetilapalvelimen näytöltä.

Kokeen päättyessä opiskelijat sammuttavat omat koneensa ja opettaja tallettaa koetilanpalvelimella koevastaukset omalle USB-muistitikulleen.

zip-tiedostot eivät näy Apple-laitteissa Muokkaa

Apple-käyttäjät eivät aina onnistu lataamaan koetehtäviä Abitista .zip-muodossa, esimerkiksi käytettäessä MacBook Air konettaja Safari-selainta. Tällöin tallentuu pelkkä .json-tiedosto. Ratkaisuna on muuttaa Safari-selaimen asetuksia seuraavasti: Safari > Preferences > General > rasti pois kohdasta Open "safe" files after downloading.[3]

Kaikki muistitikut eivät sovellu koetehtävien siirtämiseen Muokkaa

Abitti-palvelin ei osaa lukea koetehtäviä tikulta, joka käyttää ExFAT- tai NTFS-tiedostojärjestelmää. Saat selville oman muistitikkusi tiedostojärjestelmän kiinnittämällä tikun koneeseesi ja valitsemalla Ominaisuudet. Jos tikkusi on epäyhteensopiva Abitin kanssa, voit alustaa muistitikun uusiksi tai hankkia uuden tikun.

Kokeen arviointi Muokkaa

Kokeen pitämisen jälkeen koevastaukset siirretään USB-muistitikulta oma.abitti.fi-sivustolle ja arvioidaan siellä. Valmiiksi arvioidut koesuoritukset voidaan palauttaa opiskelijoille joko paperitulosteina täi sähköpostitse.

Kun kokeen avaaminen ei onnistu oma.abitti-palvelussa Muokkaa

Mikäli käy niin, että kokeet eivät jostain syystä aukea abitti-sivustolla halutulla tavalla, niin tällöin kokeet saa auki esimerkiksi perinteisellä wordpad-ohjelmalla.Ensin zip-tiedosto pitää avata ja sitten ottaa sieltä json-päätteinen tiedosto auki editoriin.

Lähteet ja viitteet Muokkaa

  1. Monivalinnat Abittiin digabi.fi. 5.5.2015. Viitattu 5.5.2015.
  2. Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (5 §) abitti.fi. Viitattu 14.5.2015.
  3. Facebook:Tietokoneet YO-kirjoituksissa (Iina Matikainen) facebook.com. Viitattu 24.5.2015.