FANDOM


Abitti-kurssikokeen laadinta ja arvionti tapahtuu osoitteessa oma.abitti.fi. Sivuston käyttöön vaaditaan Internet-yhteys.

Lyhyet käyttöohjeet Muokkaa

Kokeen laadinta- ja arviointiympäristön käyttö on tehty hyvin suoraviivaiseksi, eikä se tarvitse laajaa ohjeistusta.

Ensimmäinen käyttökerta Muokkaa

Ensimmäisellä käyttökerralla järjestelmään on rekisteröidyttävä oman sähköpostiosoitteen ja halutun salasanan avulla. Rekisteröitymisohjeet ovat sivulla http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/rekisteroityminen/.

Kokeen laadinta (paljon vanhentunutta tietoa) Muokkaa

Abittin kirjautumisen jälkeen uutta koetta pääsee laatimaan painamalla "+"-painiketta; ensimmäisellä käyttökerralla järjestelmä menee suoraan kokeen laatimiseen. Kokeeseen annetaan nimi ja päivämäärätieto sekä lyhyt ohje koetta suorittaville opiskelijoille. Tämän jälkeen laaditaan kokeen kysymykset ja kysymyksen maksimipistemäärä kysymys kerrallaan. Tekstimuotoisten vastausten lisäksi Abitissa on mahdollista käyttää monivalintavastauksia.[1] Monivalintavastaukset näytetään opiskelijoille satunnaisessa järjestyksessä.

Erikoismerkkien syöttäminen tekstiin on kerrottu sivulla Erikoismerkit Abitissa.

Kysymyksiin pystyy liittämään tekstimuotoilua, kuvia, symboleita jne ulkoisten HTML-editoreiden avulla.

Abitissa ei voi järjestää kysymyksiä uudelleen. Jos teet pitkää koetta, suunnittele se etukäteen vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmassa ja siirrä Abittiin leikepöydän kautta. Tekstinkäsittelyohjelman käyttö helpottaa myös tilanteita, joissa sama koe pitää järjestää useamman eri kerran, koska Abitissa joutuu jokaiselle koekerralle tekemään täysin uuden kokeen. Laadintasivun oikeassa ylänurkassa on esikatselupainike, jolla koetta voi katsoa opiskelijan silmin.

Kun kaikki kysymykset on syötetty, palataan kokeiden hallintaan ja talletetaan koekysymykset muistitikulle.

Muista laatia oma erillinen koe jokaiselle ryhmälle ja tarvittaessa myös erillinen testikoe!

Kokeen arviointi Muokkaa

Kokeen lopussa koevastaukset talletetaan koetilan palvelimelta muistitikulle "lataa vastaustiedosto (zip)" -painikkeella. Arvointi alotetaan kirjautumalla sisään oma.abitti.fi-sivulle, laittamalla vastaukset sisältävä USB-tikku koneeseen ja valitsemalla "Tuo vastauspaketti" -toiminto.

Arvostelussa annetaan jokaiseen koevastaukseen pisteet oppilaskohtaisesti. Monivalintavastaukset arvostellaan automaattisesti. Koevastauksiin on myös mahdollista tehdä merkintöjä ja antaa tekstimuotoinen palaute vastauksesta. Kun kaikki vastaukset on arvosteltu, vastaukset voidaan tulostaa tai lähettää sähköpostilla opiskelijalle.

Ongelmat Muokkaa

Kokeiden laadinta ja arviointiympäristössä on muutamia ongelmia, joista kokeen laativan opettajan on hyvä olla tietoinen. Ympäristö on edelleen kehitteillä ja toivomme Abitin kehitystiimin löytävän ratkaisut näihin ongelmiin mahdollisimman pian.

Kokeen kopiointi (paljon vanhentunutta tietoa) Muokkaa

Jos haluaa pitää saman kokeen moneen kertaan esimerkiksi eri ryhmille, on koe laadittava kullekin ryhmälle erikseen. Kokeen kopiointiin ei toistaiseksi ole olemassa tässä ympäristössä työkalua. Voit kuitenkin käyttää kokeiden kopiointiin Nettiniilon bookmarklet:tia ( http://nettiniilo.fi/abitti ).

Vinkki: Laadi koekysymykset ensin omalla tietokoneellasi Wordilla tai muulla tekstieditorilla ja kopioi vasta sitten kysymykset Abittin tarvittavaan määrään kokeita. Jos teet testikokeen, laadi sitäkin varten oma erillinen koe.

Kokeiden poistaminen (paljon vanhentunutta tietoa) Muokkaa

Abittiin tehtyjen kokeiden poistaminen ei ole mahdollista. Tämä olisi erittäin suotava toiminto esimerkiksi testikokeiden ja kokeilujen poistamiseksi varsinaisten kokeiden joukosta.

Eri kerroilla palautettujen kokeiden arvostelu, yksi kysymyssarja. (paljon vanhentunutta tietoa) Muokkaa

Jos olet vahingossa laatinut vain yhden kokeen ja käyttänyt sitä useilla eri kerroilla pidetyissä kokeissa, pidetystä kokeista voi palauttaa arviointiympäristöön vain yhden. Loppujen kokeiden saamiseksi arviointiympäristöön ota yhteys Abitti-tukeen.

Muotoiltu teksti koekysymyksissä (paljon vanhentunutta tietoa) Muokkaa

Koekysymysten laadintaohjelma ei suoraan tue muotoiltua tekstiä koekysymyksiä kirjoitettaessa. Tekstiin voi kuitenkin lisätä HTML-muotoilumääreitä joko käsin tai käyttämällä jotain kolmannen osapuolen tarjoamaa HTML-editoria.

Vierityspalkki Abitin kysymyskenttään Muokkaa

Abitti-kokeen kysymyksen sisältäessä pitkähkön aineiston muuttuu vastaaminen hankalaksi, kun opiskelija vastatessa joutuu vierittämään sivua ylös alas nähdäkseen haluamansa kohdan kysymyksestä.

Tähän on yksinkertainen ratkaisu. Kopioi Abitti-kokeen kysymyskenttään seuraava HTML-koodin pätkä:[2]

<div style="overflow: scroll; height: 250px;">
(KOPIOI AINEISTO TÄHÄN!)
</div>

Tuohon koodin keskelle kopioitu aineisto näkyy sitten kokeessa 250 pikseliä korkeassa laatikossa, jossa on omat vierityspalkit. Näin sekä vastaustekstikenttä että aineisto ovat näkyvissä yhtä aikaa. Aineistoksi kelpaa ihan normaali teksti, kuten yleensäkin, tai vaikkapa Opetus.tv:n editorilla tehty sisältö. Korkeuttakin sopii säätää vaihtamalla vaan lukua; 250 pikseliä käy minusta tekstille ihan passelisti.

Lähteet ja viitteet Muokkaa

  1. Monivalinnat Abittiin digabi.fi. 5.5.2015. Viitattu 5.5.2015.
  2. Facebook/Tietokoneet yo-kirjoituksissa/T. Puurunen facebook.com. 19.5.2015. Viitattu 19.5.2015.