FANDOM


YTL ja lukiot kokeilevat käytännön koejärjestelyjä järjestämällä kaksi valtakunnallista sähköistä harjoituskoetta. Harjoitusten tavoitteena on löytää mahdolliset ongelmakohdat ja kerätä kehitysehdotukset, jotta sähköinen ylioppilaskoe syksystä 2016 alkaen onnistuu. Näiden lisäksi järjestetään vuodenvaihteessa 2015/2016 tekninen harjoitus ("katastrofiharjoitus").

Vapaaehtoinen harjoituskoe 2.10.2015 Muokkaa

Ensimmäinen valtakunnallinen harjoituskoe järjestetiin lokakuusa 2015 äidinkielen (modersmålet) kirjoitustaidon kokeessa. Koe on lukioille vapaaehtoinen ja koulutuksen järjestäjä päättää osallistumisesta. YTL laati koetehtävät ja jakelee ne lukioille sähköisessä ylioppilaskokeessa käytettävän sähköisen järjestelmän kautta. Koetehtävät vastasivat ylioppilaskokeen tasoa ja lukio voi halutessaan hyödyntää kokeen tulosta osana opiskelijoiden arviointia. [1]

Koejärjestelyt Muokkaa

Lukiot päättivät itse harjoituskokeeseen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärän. Kokeisiin toivottiin osallistuvan vähintään syksyn 2016 ylioppilaskokeisiin odotettavissa oleva opiskelijamäärän, ensimmäisenä päivänä koevastauksia oltiin palautettu YTL:n koejärjestelmään yli 6500 kappaletta.[2]

Kokeet suoritettiin joko opiskelijan tai lukion päätelaitteilla. Järjestämisohjeen mukaisesti kokeeseen osallistuva opiskelija on vastuussa siitä, että hänellä on kokeeseen soveltuva päätelaite ja että hän osaa käynnistää sen USB-muistilta. Päätelaitteen lisäksi jokaisella opiskelijalla oli oltava järjestämisohjeen mukaisesti päätelaitteeseen sopivat kuulokkeet. Harjoituskoe kestää enintään kolme tuntia ja lukio voi noudattaa myöhästymisissä ja poistumisajankohdassa omia käytäntöjään.

Harjoituskokeen arvostelu on yksivaiheinen. YTL toivoi, että lukiot arvostelevat kokeita, vaikka kokeita ei huomioitaisikaan kurssiarvostelussa, jotta saataisiin palautetta arvostelujärjestelmän toimivuudesta. Lukiot voivat itse päättää arvosteltavien vastauksien lukumäärän. Arvostelu tapahtui YTL:n sähköisessä järjestelmässä, jonka toimintalogiikka vastaa Abitti-järjestelmää.

Harjoituskokeessa käytettävät USB-muistit tulivat lukiolta ja lukio kopioi ne kuten normaalistin Abitti-ympäristöä käytettäessä tehdään. Kokeessa käytettävät USB-levynkuvat julkaistiin 25.9.2015 versionumeroiden ollessa ABITTI1539C (opiskelijan tikku) ja SERVER1539S (palvelintikku).[3]

Koekysymykset Muokkaa

YTL julkaisi koekysymykset harjoituskoepäivää seuraavana päivänä internetissä.[4]

Äidinkieli – Kirjoitustaidon koe Muokkaa

Ohjeet

Tällä sivulla näet ohjeet kirjoitustaidon kokeen tekemiseen, aineistolinkin, kirjoitustehtävän tehtävänannon ja aihevaihtoehdot.

Lue aiheet ja silmäile koko aineisto läpi ennen kuin valitset kirjoitustehtäväsi aiheen ja siihen sopivat aineistot.

Vastaustilan kokoa voit kasvattaa vetämällä hiirellä laatikon oikeasta alanurkasta. Kaikki vastaustilaan kirjoittamasi teksti tallentuu automaattisesti.

Aineistot

Aineistot (a-i) avautuvat “Näytä aineistot” -painikkeesta toiselle välilehdelle selaimessa. Voit liikkua aineistojen ja vastausosion välillä yläreunan välilehtien kautta.

Tehtävänanto

Valitse yksi alla annetuista aiheista 1–7 ja kirjoita siihen liittyvä pohtiva teksti. Rajaa lähestymistapasi ja otsikoi tekstisi itse. Merkitse valitsemasi aiheen numero oman otsikkosi eteen. Hyödynnä kirjoituksessasi vähintään kahta annetuista aineistosta a–i.

Kirjoita tekstisi siten, että lukija voi ymmärtää sen, vaikka ei tunnekaan aineistoa. Viittaa käyttämiisi aineistoihin tarkoituksenmukaisella tavalla. Tekstisi sopiva pituus on noin 500–600 sanaa, mikä käsinkirjoitettuna vastaisi noin neljää konseptisivua.

Aiheet

 • Media ja valta
 • Muutoksia median käytössä
 • Mediapaniikkia ja edistysuskoa
 • Muuttaako media maailmaa?
 • Uutiset perinteisen median kuolemasta ovat osoittautuneet ennenaikaisiksi. Miksi?
 • Eri medioiden merkitys tiedonvälittäjänä
 • Epäsosiaalinen media

Kirjoita tehtävänannon mukaisesti yhdestä annetusta aiheesta 1-7. (60 p)

Modersmål – Prov i skrivkompetens Muokkaa

Instruktioner

Den här sidan innehåller instruktioner för hur du ska jobba med prov i skrivkompetens, en länk till materialet, beskrivningen av skrivuppgiften och de olika ämnesalternativen.

Studera de olika ämnesalternativen och ögna igenom materialet innan du väljer ämnet för din skrivuppgift och det material du vill använda.

Du kan förstora svarsfältet genom att dra ut rutan i det nedre högra hörnet med datormusen. All text som du skriver i svarutrymmet sparas automatiskt.

Materialet

Du kan öppna de olika materialdelarna (a‒j) i en ny flik genom att klicka på ”Visa materialet”-knappen. Du rör dig mellan de olika materialdelarna och svarsfältet med hjälp av flikarna i den övre kanten.

Visa materialet:

Uppgiften

Välj ett av ämnena 1–7 här nedan och skriv en diskuterande text med anknytning till ämnet. Avgränsa ditt ämne och ge texten en egen rubrik. Skriv siffran för det ämne du valt framför din rubrik. Använd dig av minst två av materialdelarna a–j .

Skriv texten så att också en läsare som inte känner till materialet kan förstå den. Hänvisa till de materialdelar du använder på ett ändamålsenligt sätt. Lämplig längd på texten är omkring 600 ord, vilket motsvarar lite mer än 4 handskrivna sidor på konceptpapper.

Ämnen

 • Medier och makt
 • Förändrade medievanor
 • Vårt behov av information
 • Kan medierna förändra världen?
 • Nyheterna om de traditionella mediernas död har visat sig vara förhastade. Varför?
 • Roller och identitet
 • Hur sociala är de sociala medierna?

Skriv om ett av ämnena 1–7 enligt instruktionerna (60 p)

Harjoituskoe lehdistössä Muokkaa

 • Helsingin Sanomat 3.10.2015: Hyvästi kynä ja paperi. Hämeenlinnan lyseon lukion vanhassa juhlasalissa pidettyyn harjoituskokeeseen osallistui maantieteen GE2.6 -ryhmän lisäksi kaksi toimittajaa. Jukka Harjun artikkeli sähköisestä kokeesta ja harjoituksen sujumisesta opiskelijoiden ja rehtori Pietan kommenteilla varustettuna. [5][6]
 • Aamulehti 3.10 2015: Sähköinen YO-koe on tosi paljon rennompi. Aamulehdessä varsin positiivinen juttu Sammon keskuslukion harjoituksesta. Hyvin taisi mennä kaikissa Tampereenkin lukioissa.[7][8]
 • HBL.fi 3.10.2015: Helsinge testade digital studentskrivning. [9][10]
 • YLE 2.10.2015: Ylioppilaskoe ilman kynää ja konseptipaperia – tänään sitä kokeillaan. Helsingin Sibelius-lukion Digabi-kokeilun palautetta.[11]

Palautetta harjoituskokeesta Muokkaa

Eri lähteistä koostettua palautetta harjoituskokeesta:

Opettajien palaute Muokkaa

Ongelmia:[12][13][14]

 • Kokeessa esiin tulleita kysymyksiä opiskelijoilta (Pasi Rantala):
  • "Suljin selaimeni!"
  • "Suljin aineisto-välilehden!"
  • "Suljin kysymys-välilehden!"
  • "Kaikki teksti katosi!"
 • Kokeen jälkeen palautteessa opiskelijat toivoivat jotakin kommentointityökalua, jolla voisi tehdä merkintöjä aineistoon. Oli kuulemma hankalaa palata tekstiin rullaamaan sitä edestakaisin. (Hanna Kaakko)
 • Kokeen päättäminen oli niin helppoa, että parikin teki sen vahingossa kesken kokeen. Paluu kokeeseen oli sentään mahdollista. (Ari Heino)
 • Sähköinen Opintopolun systeemi ei tunnistanut yhdelle henkilötunnukselle kahta koulua. (Merja Eilola)
 • Iso näyttö on aika suuri varusteluetu. Kuinka moni kirjoituksissa lainaa/ostaa 17" näytöllä olevan koneen? (Pasi Rantala)
 • Kuinka monta valvojaa pitää olla, jotta ruudut ovat riittävän hyvin valvottuja. Tuolta peräosasta ei valvoja kyllä näe etuosaan ruudulle. Itse kyllä lähden siitä että järjestelmään pitää voida luottaa ja normi määrä valvojia pitäisi riittää. (Ari Shemeikka)
 • Kokeen alkamisaika vaihteli 15 minuuttia ensin ja viimeisenä tunnistautuneen opiskelijan välillä. Mahdoton tehtävä valvoa kokeen kestoa, kun päättymisaikakin olisi kaikilla siis eri... (Hanna Nalisvaara)
 • Oli kuulemma täysin äi4 kurssiin sopiva koe. Tämän olisi voinut tiedottaa etukäteen niin koetta olisi voinut käyttää kurssikokeena. (Pekka Leino)
 • Ohjeissa todettiin jotekin että "jokaisen opiskelijan näytön on oltava yhden tai useamman valvojan nähtävillä jatkuvasti" tuo kai tarkoittaa että valvoja voi käydä katsomassa tai on sitten vitsi. Sillä muuten aika monen ringissäistumis-versio vaati aika monta valvojaa. (Ari Shemeikka)
 • Opiskelijat totesivat ääneen ennen kokeen alku, että ajatteles kuin helppoa tässä olisi luntata monivalinnoissa, sopimalla etukäteen kirjaimet. (Ari Shemeikka)
 • Alussa palvelimelle jäänyt edellinen koe aiheutti hämminkiä ilmestymällä opiskelijoille. (Markku Järvenpää)

Muutama hyväksi havaittu neuvo:

 • suljetun selaimen saa uudestaan auki napauttamalla Iceweasel-kuvaketta (valkoinen näätäeläin) yläpalkissa. Avaa suoraan koe-välilehden. (Hanna Naalisvaara)
 • Ctrl+z palauttaa edellisen näkymän. Tällä saa nopeasti palautettua vahingossa deletoidun tekstin. (Hanna Naalisvaara)
 • näytönsäästäjä menee päälle yläpalkin oikeasta kulmasta napauttamalla kuvaketta, jossa on ruutu ja lukko
 • näytönsäästäjä lähtee pois päältä hiirtä liikauttamalla tai esc-näppäimellä. (Hanna Naalisvaara)
 • Abitin Okular-ohjelmistolla voi tehdä aineistoon merkintöjä. Myös sanahaku toimii sekä aineistossa että omassa tekstissä. (Hanna Naalisvaara ja Sari Aaltonen)
 • VLC oli taas mukana tässä tikkuversiossa. Sillä voi avata videon omaan ikkunaan. Ja kirjoittaa samalla kun katsoo. (Sari Aaltonen)
 • Ja sitten tietysti komennot: Ctrl-X, Ctrl-C ja Ctrl-V (Pasi Rantala)
 • Valvontamonitorin seuranta suuremmassa ryhmässä on helppoa: järjestelmä näkyy toimivan niin, että jos jollakin koneella ilmenee ongelma, niin valvontamonitorille tämä kone/opiskelija tulee näkyviin listalla ensimmäisenä. (Pauliina Savolainen)

YTL:n keräämä palaute Muokkaa

YTL keräsi palautetta kokeesta havaintopöytäkirjojen avulla ja keräämällä koetilan palvelimilta teknistä Kokeen avostultoa. Lisäksi YTL oli läsnä noin kahdessatoista lukiossa kokeen järjestämisen ajan.[15]

Kattavaa kkyselytutkimusta loppukäyttäjiltä (opiskelijat), opettajilta tai rehtoreilta ei ole tehty. Jotkut kaupungit (mm. Tampere) tekivät omat erilliset kyselytutkimuset opiskelijoilleen.

Kokekysymysten vaikeus Muokkaa

Koekysymysten aineistojen määrä ylitti perinteisen ylioppilaskokeen aineiston huomattavasti. Normaalissa äidinkielen ylioppilaskokeessa on noin 10 sivua aineistoa, kun tässä kokeessa oli 30 sivua jssKoetlisäksi noin kolmen minuuttia litterointia vaativaa videota.

Testikokessa vaaditun vastauksen pituus oli pidempi kuin normaalissa YO-kokeessa. Normaalin YO-kokeen vastauksen pituus on 4-5 sivua tekstiä, tässä kokeessa vaadittu pituus oli kasvanut 500-600 sanaan.

Testikokeen vastausaika oli 3 tuntia normaalin 6 tunnin sijaan.

Koetilanteen toimivuus Muokkaa

Koejärjestelyt tuntuivat toimineen eri kouluissa varsin mallikelposesti. Digabi-tiimin mukaan ongelmia tuottivat lähinnä vanhentuneet DigabiOS-tikut.

Eräs kokeeseen osallistunut opiskelija piti ympäriltä kuuluvaa näppämistöjen naputusta varsin häiritsevänä keskittymiselleen.

Digabi Tweaks -tiimin jäsenet osallistuivat kokeeseen normaalisti (mitä nyt onnistuneesti kokeilivat joidenkin shell-komentojen suorittamista)...

Arvostelohjeet Muokkaa

Kokeen arvosteluohjeet löytyvät Digabin sivuilta. [1]

Erään lukionopettajan mukaan arvostelua vaikeuttaa se, ettei opiskelijoiden koevastauksista ei tiedä, mitä lukuisista lähdeaineistoista opiskelija käyttää ja siksi koevastaukset on käytännössä arvosteltava vain essee-vastauksina.

Kokeen jälkeen opettajilla oli epätietoisuutta siitä, mistä koekysymykset ja koemateriaali löytyy. YTL latasi kokeen materiaalinkoepäivän päätyttyä verkkoon, mutta osassa materiaalia oli eroavaisuuksia koetilanteen materiaaliin.[16]

Lähteet Muokkaa

 1. https://digabi.fi/harjoituskokeet/harjoituskoe-2-10-2015/
 2. https://digabi.fi/2015/10/ensimmainen-valtakunnallinen-harjoituskoe-sujui-hyvin-nyt-arvostelemaan/
 3. http://www.abitti.fi/fi/tehty/parannukset/digabios-palvelintikku-opiskelijan-tikku/
 4. https://digabi.fi/2015/10/ensimmainen-valtakunnallinen-harjoituskoe-sujui-hyvin-nyt-arvostelemaan/
 5. http://www.hs.fi/kotimaa/a1443764023011?jako=d12b4adebcfe6888aa5b6d93c5df759f&ref=fb-share
 6. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/1045048848868962/
 7. http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1195000471326/artikkeli/sahkoinen+yo-koe+on+tosi+paljon+rennompi.html
 8. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/1045052028868644/
 9. http://bbl2.bbl.fi/lokalt/2015-10-03/772849/helsinge-testade-digital-studentskrivning
 10. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/1044957705544743/
 11. http://yle.fi/uutiset/ylioppilaskoe_ilman_kynaa_ja_konseptipaperia__tanaan_sita_kokeillaan/8348504
 12. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/1045003795540134/
 13. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/1044637578910089/
 14. https://www.facebook.com/groups/339542799419574/permalink/1044523762254804/
 15. https://digabi.fi/2015/10/ensimmainen-valtakunnallinen-harjoituskoe-sujui-hyvin-nyt-arvostelemaan/
 16. https://digabi.fi/2015/10/ensimmainen-valtakunnallinen-harjoituskoe-sujui-hyvin-nyt-arvostelemaan/comment-page-1/#comment-76931