FANDOM


Pakollinen harjoituskoe 6.4.2016 (kenraaliharjoitus) Muokkaa

Huhtikuun kenraaliharjoitus järjestetään filosofian, maantieteen ja lyhyen saksan kokeessa. Tämä koe kestää kuusi tuntia. YTL näkee kokeen olevan välttämätön osa sähköiseen ylioppilaskokeeseen valmistautumista ja edellyttää lukioita järjestämään harjoituskokeen osana ylioppilaskokeen järjestämistä1. Kaksi tai useampi lukio voi järjestää kenraaliharjoituksen yhdessä tilassa, jos sähköiset ylioppilaskokeet tullaan järjestämään yhteistyössä.[1]

YTL laatii koetehtävät ja jakelee ne lukioille sähköisessä ylioppilaskokeessa käytettävän sähköisen järjestelmän kautta. Koetehtävät vastaavat ylioppilaskokeen tasoa ja lukio voi halutessaan hyödyntää kokeen tulosta osana opiskelijoiden arviointia. YTL ei veloita harjoituskokeeseen osallistuvilta opiskelijoilta ylioppilaskokeessa veloitettavaa tutkintomaksua.

Lukiot voivat itse päättää harjoituskokeeseen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärän. Jotta kokeet olisivat todentuntuisia, tulisi kokeisiin osallistua vähintään syksyn 2016 ylioppilaskokeisiin odotettavissa oleva opiskelijamäärä. Opiskelija vastaa siitä, että hänellä on kokeessa päätelaite, kuulokkeet ja että hän osaa käynnistää päätelaitteen USB-muistilta.

Kenraaliharjoitus järjestetään koepäivänä 6.4.2016. Koe alkaa kaikissa suorituspaikoissa klo 9.00. Kokeen kestossa, myöhästymisissä ja poistumisajankohdissa noudatetaan ylioppilaskokeen voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita2. Kokeessa on huomioitava opiskelijoiden voimassaolevat erityisjärjestelypäätökset. Ilmoittautumisjärjestelyissä tullaan noudattamaan ylioppilaskokeiden menettelyä, mutta yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.

Kenraaliharjoituksen arvostelu noudattaa syksyn 2015 harjoituskokeen arvostelua. Lukion yksivaiheisen arvostelun lisäksi YTL arvostelee jokaisesta lukiosta vähintään yhden opiskelijan koesuorituksen. Näin saadaan palautetta arvostelujärjestelmän toimivuudesta. Lukion on siirrettävä opiskelijoiden vastaukset YTL:lle, vaikka vastauksia ei arvosteltaisikaan. Vastaukset siirretään sähköisesti kokeen jälkeen.

Kokeet on mahdollista suorittaa yhdessä tutkintoverkossa eli yhdelle koetilan palvelimelle voidaan ladata kaikki suoritettavat kokeet. Harjoituskokeessa käytettävät USB-muistit tulevat YTL:lta postitse ennen koetta. USB-muistien tilaukset ja toimitukset hoidetaan vastaavalla tavalla kuin nykyisten koeaineistojen kohdalla. Tämänhetkisten kaavailujen mukaan USB-muistit palautetaan YTL:lle kokeen jälkeen. Palautus on välttämätöntä, koska tämänhetkisten suunnitelmien mukaan muistit tulevat olemaan uudelleenkäytettäviä ja ne sisältävät ohjelmistoja, joiden leviämisen YTL on sitoutunut estämään erilaisin sopimuksin.

YTL julkaisee koekysymykset kenraaliharjoitusta seuraavana päivänä internetissä. Lukiot eivät saa julkaista koetehtäviä.

1 Lukiolaki 21.8.1998/629, Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 26.8.2005/672.

2 Määräykset ja ohjeet: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

LähteetMuokkaa

  1. https://digabi.fi/harjoituskokeet/harjoituskoe-6-4-2016/